Lei eller ansett en researcher

 

La Pointshare assistere deg i dine rekrutteringsoppgaver ved å ta seg av rekruttering og opplæring av en researcher med spesiale innenfor ditt fagfelt, eller lei en researcher på fleksible vilkår.

Pointshare Recruitment utdanner researchere med spesiale innenfor ditt fagfelt, som kan være med til å løse dine rekrutteringsutfordringer. Vi rekrutterer studenter fra høyere utdannelsesinstitusjoner og kjører dem gjennom vårt Pointshare Researcher Academy hvor de vil få all den opplæring de trenger, og et sertifikat på sin researcher-utdannelse. Når kurset, som består av 5 moduler og en avsluttende eksamen (samt valgfrie add-on-moduler), er gjennomført, vil researcheren være i stand til å påta seg konkrete search-oppgaver gjennom desktop research. Kurset er basert på best practice innenfor kandidat-research, og er utviklet av researchere med flere års erfaring fra sourcing både lokalt og internasjonalt. 

Du kan enten leie en researcher på fleksible vilkår, eller du kan ansette en researcher utdannet fra Pointshare på en mer permanent basis – valget er ditt! 


> Lei en researcher

> Ansett en researcher