Lei en researcher

 

Lei din egen researcher med spesiale innenfor ditt fagfelt. 

Med vår fleksible og fokuserte rekrutteringsløsning vil du oppleve å oppnå resultater og kutte rekrutteringskostnader på en og samme tid.

Vi utdanner spesialiserte researchere

Pointshare Recruitment utdanner researchere med spesiale innenfor ditt fagfelt, som kan være med til å løse dine rekrutteringsutfordringer. Vi rekrutterer studenter fra høyere utdannelsesinstitusjoner og kjører dem gjennom vårt Pointshare Researcher Academy hvor de vil få all den opplæring de trenger, og et sertifikat på sin researcher-utdannelse. Når kurset, som består av 5 moduler og en avsluttende eksamen (samt valgfrie add-on-moduler), er gjennomført, vil researcheren være i stand til å påta seg konkrete search-oppgaver gjennom desktop research. Kurset er basert på best practice innenfor kandidat-research, og er utviklet av researchere med flere års erfaring fra sourcing både lokalt og internasjonalt. 

Les mer om innholdet i Pointshare Researcher Academy her.

 

Billigere, bedre og effektiviserte rekrutteringsprosesser

Kombinasjonen av en profesjonell researcher-utdannelse og researcherens interesse for nettopp ditt fagfelt skaper et solid grunnlag for på best mulig måte å assistere deg i din rekrutteringsprosess. Når kurset er gjennomført vil din nye researcher bidra til kutt i rekrutteringskostnadene blant annet ved å eliminere behovet for tilgang til ulike jobbportaler og rekrutteringsbyråer, samtidig som annonseringskostnader kuttes – hvilket danner en solid business case. I tillegg medfører konseptet stor fleksibilitet, ettersom studenter er i stand til å styre deres egen arbeidshverdag, øke eller redusere antall arbeidstimer i perioder, og justere arbeidsinnsatsen heretter. 

 

Researcheren trenger ikke et eget skrivebord eller kantineordning

Researcheren kan arbeide på distansen, fra ditt kontor eller fra Pointshare Recruitments kontor i København. Valget er ditt, og vi finner sammen en løsning som passer alle parter. 

Researcheren arbeider innenfor gitte rammer, prosedyrer og mål. Dette inkluderer hvor og når arbeidet gjennomføres, og vi setter rammene slik at de passer kundens behov og researcherens kalender. 

Researcheren medbringer sin egen PC, og alt som trengs for å gjennomføre en search-oppgave er vanligvis tilgang til en Google Chrome browser og wifi. Eventuelt kan kunden stille PC og annet nødvendig utstyr til rådighet for researcheren. Tilgang til betalte hjelpemidler som for eksempel en LinkedIn Premium/Recruiter-konto avtales i samarbeid med kunden, og kunden bærer kostnaden for dette. 

 

Obligatorisk brush-up-kurs hver sjette måned

Aktive Pointshare researchere skal hver sjette måned gjennomgå 4-5 timers trening for å vedlikeholde sin search-kompetanse og sikre at de til enhver tid besitter kunnskap om de nyeste muligheter og verktøy. Denne undervisningen foregår online, og avsluttes med en test som sikrer at kunnskapen forankres best mulig og at researcheren har de beste mulige forutsetninger for å kunne levere en profesjonell innsats. 

Plattformer som Linkedin og Google er i stadig forandring, tjenester og funksjoner endres og nye verktøy ser dagens lys nærmest på daglig basis. Vi streber etter til enhver tid å ha oversikt over nye relevante verktøy og inkorporere disse i våre rearcheres daglige arbeidsrutiner.

 

Researcheren kan alltid spørre en Pointshare-kollega eller overordnet om hjelp

Alle researchere utstasjonert fra Pointshare har adgang til vårt intranett med integrert chat-funktion, hvor de kan få assistanse på konkrete search-oppgaver eller andre utfordringer. Utenom hverdager, helligdager og juli måned vil de her få svar og den assistanse de trenger innenfor 24 timer. 
 

Vi skaper tillit til researcherens online visittkort (LinkedIn-profil)

Når kurset er gjennomført mottar alle våre researchere en profesjonell LinkedIn Profile Makeover fra vårt søsterselskap Makeover Services International. Dette sikrer en profesjonell online tilstedeværelse, skaper tillit og medvirker til en positiv kandidatopplevelse. Alminnelig pris for en LinkedIn Profile Makeover er 388 $ inkl. moms (en språkversjon).  
 

Garanti

Skulle researcheren ikke leve opp til dine forventninger, stiller vi følgende garanti: 

Vi erstatter researcheren én gang uten ekstra påløpte kostnader. Garantien er gyldig en måned fra researcherens oppstartsdato. Vi bestreber oss på å levere en erstatter med forutsetninger som er så lik som mulig til den originale researchers faglige og utdannelsesmessige.

En researcher kan kun bli erstattet én gang under garanti. 

 

Etablering av samarbeidet

Vi følger opp med begge parter for å sikre at samarbeidet fungerer, og at alle betingelser blir møtt. Dette sikrer en god opplevelse for alle involverte, og hurtig etablering av samarbeidet. 

Kostnader knyttet til tjenester som for eksempel LinkedIn-abonnmementer og lignende bæres av kunden, eller oppføres som utlegg på månedlige fakturaer fra Pointshare Recruitment. Pointshare Academy og andre materialer (som for eksempel Pointshare search guide) utleveres på engelsk, men guiden kan også fås på andre språk på forespørsel. 

Kurset Pointshare Researcher Academy er generelt basert på gratisverktøy (som for eksempel en basic LinkedIn-konto). 

Våre researchere utdannes utelukkende i screening av profesjonel kompetanse, og ikke av personlige egenskaper. 

Alle fakturaer utstedes med en betalingsfrist på 10 dager netto.

 

Fordeler

Pointshare Recruitments "Lei en researcher"-konsept gir følgende fordeler:

 • En kompetent og fleksibel rekrutteringsressurs
 • Unngå store utgifter til eksterne rekrutteringsløsninger
 • Få din egen researcher som fokuserer utelukkende på dine behov
 • Unngå store utgifter til annonsering
 • Din researcher har profesjonell innsikt i din bransje gjennom studiene  

Ønsker du å ansette en researcher på mer permanent basis? Les mer her

 

Din investering

Du leier en researcher i så mange timer du ønsker hver måned, dog er et minimum på 24 timer pr. måned påkrevd. Pointshare Recruitments researchere er generelt tilgjengelig for leie for en minimumsperiode på tre måneder. Enten har vi en sertifisert reseacher med passende profesjonell bakgrunn klar til oppstart på kort varsel, eller så rekrutterer vi kandidater basert på dine spesifikke behov, og utdanner dem på vårt akademi. 

 • Oppstartsgebyr: DKK 625 eks. moms 
 • Timepris for leie: DKK 465 eks. moms 
 • Betalingsbetingelser: 10 dager netto

 

Rekruttering fra høyere utdannelsesinstitusjoner

Et utvalg av utdannelsesinstitusjoner som vi rekrutterer fra: 

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 
 • Universitetet i Tromsø (UiT) 
 • Universitetet i Agder (UiA) 
 • Universitetet i Bergen (UiB) 
 • Universitetet i Oslo (UiO) 
 • Norges Handelshøyskole (NHH) 
 • Høgskolen i Bergen (HiB) 
 • Høgskolen i Oslo og Akershus 
 • Handelshøyskolen BI  

Vi rekrutterer fra alle høyere utdannelsesinstitusjoner i Skandinavia. 

 

Neste steg – hvordan starte et samarbeid

Vil du vite mer om vårt konsept eller starte et samarbeid? Kontakt Pointshare Recruitment på info@pointshare.dk , eller på + 45 51721974.