THE COMPANY

Vårt sourcing-konsept

 

Slik løser vi dine rekrutteringsutfordringer

Å tiltrekke nye medarbeidere kan være en utfordring. Mange opplever at de ikke har erfaringen eller ressursene som trengs, eller at kandidater simpelthen ikke reagerer på stillingsoppslag publisert på nett eller i andre medier. Pointshare Recruitment assisterer deg i den innledende fase i rekrutteringsprosessen ved å tiltrekke potensielle kandidater, innlede dialogen, markedsføre stillingen og screene for relevant kompetanse.

Alle researchere ansatt hos Pointshare Recruitment har gjennomgått opplæring og sertifisering gjennom vårt akademi, og mottar løpende oppfriskende trening for å sikre at de er oppdatert på de nyeste og mest effektive måter å søke etter og tiltrekke relevante kandidater. 

Pointshares løsninger er en value-for-money metode å skabe et sterkt kandidatfelt på.

Arne Kyed - P&P Partner, Talent Acquisition, Nordic, Nilfisk A/S

Pointshare tjenester er veldig profesjonelle og vi er ytterst tilfreds med samarbeidet.

Mark Højgaard, CEO, Coinify

Hvordan virker det?

Vi starter prosessen med et innledende telefonmøte, hvor vi diskuterer dine krav til kandidaten samt hvordan den ideelle kandidatprofil ser ut for deg. Basert på denne samtalen setter vi opp en kravspesifikasjon med hensyn til profesjonell kompetanse, tidligere erfaring, utdannelsesmessig bakgrunn og andre relevante informasjoner. Når kravspesifikasjonen er godkjent av deg starter vi søket etter potensielle kandidater. Prosessen videre er delt inn i to faser, fase 1 (longlist) og fase 2 (shortlist): 

Fase 1- Longlist

Potensielle kandidater mappes og plasseres i en liste med oversikt over navn, nåværende tittel og arbeidsgiver, bosted eller arbeidsplass og link til deres LinkedIn-profil eller andre offentlige plattformer. Denne listen kalles for en longlist, og når denne sendes til deg ber vi deg om å indikere hvilke profiler du tenker det kunne være interessant å kikke nærmere på, og eventuelt etablere en dialog med. 

Fase 2 - Shortlist

Du sender longlisten i retur med kommentarer og en indikasjon på hvilke profiler du ønsker med videre i prosessen, og vi starter arbeidet med å kontakte disse, med den hensikt å "selge inn" stillingen og din bedrift som en attraktiv arbeidsgiver. Målet er å konvertere potensielle kandidater til reelle kandidater med en faktisk interesse i å søke på stillingen. Så langt det er mulig innhenter vi CV, karakterutskrift og andre relevante dokumenter, og dersom du fremdeles ser vedkommende som en aktuell kandidat for et intervju, etablerer vi kontakt mellom kandidaten og din rekrutterende leder eller HR-avdeling. 

Priser

Din investering for en longlist med oversikt over potensielle kandidater til en spesifikk stilling (fase 1) er 12.500 DKK + mva. Fase 1 faktureres ved oppstart av oppgaven. 

Du kan enten gå videre med longlisten selv – hvilket betyr at Pointshares jobb er gjort – eller du kan gå videre til fase 2 (shortlist) og la oss håndtere den innledende dialog med potensielle kandidater, valget er ditt. Velger du sistnevnte, vil kandidaten oppleve å bli diskret kontaktet av et profesjonelt headhunting-selskap, noe som ofte øker sannsynligheten for at vedkommende ønsker å inngå i videre dialog. 

Dersom Pointshares innsats leder til et møte mellom din bedrift og en eller flere kandidater (fysisk eller over telefon, Skype eller andre elektroniske hjelpemidler), sendes faktura for fase 2 pålydende 12.500 DKK + mva. Klarer vi ikke å skaffe kandidater med en gjensidig interesse om å inngå i videre dialog er fase 2 gratis, og medfører ingen kostnader for deg. 

Uavhengig av hvor mange kandidater du velger å invitere til samtale er din totale investering for fase 1 og en suksessfull fase 2 maksimalt 25.000 DKK + mva

Hva inkluderer prosessen?

Fase 1 

 • En innledende dialog over telefon rundt rekrutteringsbehovet og prosessen
 • En analyse av stillingen, stillingsoppslaget og kandidatmarkedet  
 • Differensiering av nice2have og need2have kompetansekrav 
 • Forberedelse og iverksettelse av søk 
 • Mapping av potensielle emner (longlist) 
 • Løpende dialog med kunden underveis 
 • En introduksjon til hvordan du anonymt kikker på potensielle kandidaters LinkedIn-profil
 • Om ønskelig et test-søk på 2-3 kandidater ved oppstart for å sikre at det foreligger en felles forståelse for oppgaven

Fakturering for fase 1 (12.500 DKK + mva.) skjer ved iverksettelse av oppgaven.

 

Fase 2 

 • Innledende dialog med potensielle kandidater 
 • Forberedelse av salgs-pitch med den hensikt å vekke potensielle kandidaters interesse for stillingen og din bedrift
 • Avklaring av potensielle kandidaters interesse for å inngå i videre dialog
 • Pointshare opptrer som mellommann og besvarer spørsmål som er kritisk i forhold til kandidatens interesse for å gå videre i prosessen 
 • Vi innhenter CV, karakterutskrifter og annen relevant dokumentasjon 
 • Etablering av kontakt mellom kandidater og din bedrifts rekrutterende leder eller HR-avdeling i tilfeller hvor det foreligger en felles interesse for å gå videre med prosessen

Fase 2 ( 12.500 DKK + mva.) faktureres utelukkende dersom Pointshare klarer å skaffe relevante kandidater til samtale. Hvis ikke er fase 2 gratis. 

Hvordan screenes kandidatene?

I den innledende fase screenes kandidater basert på informasjon tilgjengelig online, og anvender aktivt plattformer som LinkedIn, Google, Xing, Twitter og andre sosiale og profesjonelle nettverk. I fase 2 skaper vi et mer et mer detaljert overblikk over potensielle kandidaters erfaring ved å innhente CV, karakterutskrifter og annen relevant dokumentasjon. Dette videresender vi til deg slik at du får et bedre beslutningsgrunnlag til å avgjøre hvorvidt det er relevant å innkalle kandidaten til samtale. I tillegg ber vi kandidatene om å vurdere sine egne profesjonelle kvalifikasjoner og tidligere erfaring i relasjon til ansvarsområdene listet i stillingsbeskrivelsen. 

 

Hvor mange kandidater kan vi forvente?

En longlist inneholder vanligvis 30-60 profiler, avhengig av stillingens kompleksitet og markedets tilbud og etterspørsel etter aktuelle kandidater. Hvor mange profiler som går videre til shortlist er opp til deg, men for at vi skal få muligheten til å gjennomføre videre screening av potensielle kandidaters kompetanse, anbefaler vi at du inkluderer så mange profiler som mulig på shortlisten. Vi bestreber oss på alltid å levere 2-6 kandidater med en genuin interesse for å inngå i videre dialog om en eventuell ansettelse i din organisasjon.

 

Hvilken type oppgaver løser Pointshare?

Pointshare Recruitment utfører kandidat-sourcing på alle nivåer og innenfor alle bransjer. Din nye medarbeider kan være bosatt hvor som helst i verden – våre metoder er like effektive uansett om kandidaten skal finnes lokalt eller globalt. Vår referanseliste inkluderer flere av Danmarks top 500 virksomheter i tillegg til et utvalg jobbportaler, som vi har løst oppgaver for både internasjonalt og for deres lokale kontor i Danmark.

 

Tilleggstjenester

Prospekt

Vi anbefaler å få utarbeidet profesjonelt kandidatmateriale i form av et prospekt for å presentere stillingen best mulig og vekke kandidatens interesse. Et prospekt er en utvidet stillingsannonse og består vanligvis av 5-10 sider med detaljert informasjon om bedriften, nøkkeltall, avdelingen eller annen informasjon relevant for kandidater for den spesifikke stilling. 

For en investering på 4.500 DKK + mva. utarbeider vi et profesjonelt prospekt for å øke sannsynligheten for å få relevante kandidater til samtale. Vi sikrer et visuelt tiltalende design, og hvilket materiale som benyttes avgjør vi i samarbeid med deg. Prospektet deles ikke med potensielle kandidater før eksplisitt godkjennelse foreligger fra deg.

 

Telefonscreening

Som et tillegg til sourcing-prosessen tilbyr vi telefonscreening av potensielle kandidater. Telefonscreening kan være et nyttig verktøy i forbindelse med å få avklart kandidaters forventninger til lønn og stillingen i seg selv, relevante konkurranseklausuler, tidligere oppnådde resultanter, språkkompetanse og annen informasjon som kan være relevant for rekrutteringsprosessen. 

Din investering for ekstra telefonscreening er 6000-8000 DKK + mva., avhengig av kompleksiteten av intervjuet og hvor mange kandidater som skal screenes. For å få maksimalt utbytte av hvilke informasjoner som innhentes gjennom telefonintervjuet utarbeider vi intervjuspørsmålene i samarbeid med deg før vi starter screeningen. 

Start et samarbeid

Hvis du vil vite mer om vårt konsept eller starte et samarbeid, kontakt Pointshare Recruitment på mail: info@pointshare.dk eller telefon: + 45 51721974.

Phase 1

A start-up fee on 12,500 DKK + VAT pr. position will be charged, and includes:

•  An initiating telephonic dialogue about the recruitment
needs and the process

•  An analysis of the job, the posting, and supply and demands
of candidates

•  Differentiation of nice2have versus need2have competence
needs etc. (Minimum requirements)

•  Composition of prospectus (extended job description)
in collaboration with the customer

•  Preparation and induction of search

•  Mapping of potential subjects in excel
(name, current employer, title, etc.)

•  Continuous dialogue with the customer throughout
the process as well as forwarding of 1-2 test searches at start-up

•  Forwarding of long list consisting of potential candidates (subjects)

Billing of phase 1 will be carried out in the beginning of the task.

The interplay with the customer throughout
After the search has begun and relevant subjects become visible, they will each be mapped in an Excel sheet with specification of name, address, title, current employer, link to their LinkedIn profile and a field intended for need2have competencies as well as an indication of whether or not they are unemployed at the moment, and other interesting observations that have relevance for the task.

A catalogue with potential subjects
The long list is secretly evaluated by the customer (we gladly illustrate how to do this in one of our guides). At this point in the process, Pointshare Recruitment has not yet contacted the candidates, but awaits feedback from the customer about whether or not they are interested in contacting the subject in question. The client has received the long list, and by marking selected subjects with green you indicate that these candidates could be interesting in relation to the demands and wishes you have set up for your next employee. Most often, Pointshare Recruitment sent you around 30-60 potential subjects (long list).